Nawożenie jesienne

obrazek_news_02Plonowanie zbóż zależy od właściwego doboru gatunku i odmiany do warunków glebowych oraz ilości opadów, a także od przebiegu pogody. Największy wpływ na poziom plonowania ma jednak prawidłowa agrotechnika, uwzględniająca zmianowanie roślin, ochronę chemiczną, a przede wszystkim prawidłowe nawożenie i zabiegi ograniczające straty wody. Woda jest bardzo ważnym czynnikiem plonotwórczym. Aby dobrze wykorzystać jej rezerwy z opadów jesienno–zimowych należy zwiększać areał uprawy zbóż ozimych. Uzyskuje się stabilniejsze i wyższe plony. Innym ważnym czynnikiem plonotwórczym jest prawidłowe nawożenie przedsiewne zbóż.
Zboża ozime, w tym również pszenica, by wydać wysoki plon, powinny się dobrze rozkrzewić już jesienią (siew w III dekadzie września). Wschodzące rośliny mają bardzo słaby system korzeniowy, a obniżająca się temperatura gleby powoduje, że składniki pokarmowe pobierane są bardzo słabo. W okresie jesieni, podczas krzewienia powstają i różnicują się elementy kłosa, czyli jest programowany plon. Dokrzewienie wiosenne (i podczas łagodnej zimy) nie jest już plonotwórczo jednoznaczne z krzewieniem jesiennym. Wiosenne zawiązki kłosa są słabe, często nie wykształcają się do pożądanej wielkości. Natomiast w pełni krzewienia rozwijają się dopiero korzenie przybyszowe, które później umożliwią lepsze pobieranie składników. Początkowy rozwój zbóż, kiedy to "programowany" jest plon powinien przebiegać w warunkach dobrego ich odżywienia. Prawidłowo odżywiona roślina wykazuje większą odporność na mrozy i wczesną wiosną szybciej regeneruje uszkodzenia po zimie oraz wcześniej rozpoczyna wegetację.
Podczas dobrego rozkrzewienia jesiennego, głębokość systemu korzeniowego może sięgać do 50 cm, a późną wiosną do 1.2 m. Dlatego składniki pokarmowe powinny być wymieszane z warstwą orną. Jeżeli gleba jest bardzo zasobna, wtedy co najmniej 50% zalecanej dawki, a na glebach o niskiej zasobności całą dawkę fosforu i potasu stosować przedsiewnie, jesienią; azotu do 30 kg/ha z nawozami wieloskładnikowymi. Pozostałe nawożenie można zastosować pogłównie – jak najwcześniej wiosną – z chwilą ruszania wegetacji, nie na zamarzniętą glebę. Planując plony na poziomie powyżej 5.0 t z ha, nawożenie przedsiewne jest konieczne, bo zboża ozime są wrażliwe na jesienny niedobór fosforu.
dr Adam Grześkowiak
Archiwum